DD MM

Sounds About White

Venue event
Starts on Tue, Oct 05, 2021 08:00 AM (UTC)
5h
Organizer
Organised by

Ephemeral Care

View Profile

About This Event

Vad är vithet och varför ska vi uppmärksamma det? Hur kan vi identifiera fenomenet vithet och på vilka sätt förekommer det i vår vardag? Denna workshop med Ephemeral Care och Hanna Skoglar, litteraturvetare med fokus på kritiska vithetsstudier, fokuserar på de potentiella sätt som möjliggör ett blottläggande av vithet som fenomen samt hur vi kritiskt kan granska vithet utifrån en rad olika teoretiker och kulturella och samhälleliga företeelser. Genom att koppla ihop världens historiska och koloniala arv med nutiden, och belysa dess relevans, har workshopen för avsikt att lägga fram verktyg för den som lättare vill kunna närma sig vithet som fenomen på ett kritiskt sätt. Inklusiv, vegansk-lunch.

Skråket: Svenska 

----

What is whiteness, and why should we acknowledge it? How can we identify the phenomenon that is whiteness, and in what ways does it occur in our day-to-day lives? This workshop with Ephemeral Care and Hanna Skoglar, literary scholar with an interest in critical whiteness studies, centers around the possible ways to lay bare whiteness as a phenomenon and how we can critically scrutinise it using several theorists and cultural and social occurrences. By connecting the worlds historical and colonial heritage with the present, and by shedding light on its relevance, this workshop aims to offer tools to those who wish to approach whiteness as a phenomenon in a critically empowered way. Includes a vegan lunch. 

Language: Swedish 

Location

Location

Sockerbruket 23, Göteborg, Västra Götalands län, 414 51, Sweden

Get Direction

More events

Browse all
banner
DD MM
4.0 (2)
Free
Sun, Sep 19, 2021 08:30 PM (UTC)
2 session
2h
banner
DD MM
4.0 (2)
AUD $0.01
Mon, Sep 20, 2021 04:00 AM (UTC) 1h
banner
DD MM
Sandgate
AUD $90.00
Sat, Sep 25, 2021 07:00 AM (UTC) 3h 30m
AUD $5.00
Thu, Sep 30, 2021 12:00 AM (UTC) 1h
Browse all